Feeds:
Berichten
Reacties

In het onderwijs kunnen schoolbesturen experimenteren met ‘prestatiebeloning’. Op de website van dit experiment staat het volgende:

“Deze manier van belonen en benoemen van prestaties doorbreekt de gelijkheidscultuur en maakt excellente leraren tot rolmodel. Hierdoor kunnen leraren zich aan elkaar optrekken en creatiever en effectiever werken om prestaties van leerlingen te verhogen.”

Vooral de toevoeging ‘creatiever en effectiever’ is interessant. Namelijk uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat prestatiebeloning juist niet helpt om ‘creativiteit en effectiviteit’ te stimuleren. De meningen zijn echter verdeeld: In een literatuuronderzoek wordt vooral genoemd dat de literatuur bezwaren heeft tegen alleen een ‘financiële impuls’. Hopelijk wordt het programma (1) goed door een universitair onderzoeksprogramma begeleid [dit is zo: ocw geeft aan dat een wetenschapper de aanvraag begeleidt] (2) professioneel begeleid [het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel) geeft advies] (3) met visie ingevoerd [schoolbesturen besluiten zelf hoe ze de prikkel invoeren].

Meerjarenprogramma’s hebben de voorkeur, en in 2015 volgt het advies. Benieuwd hoe het zit met de validiteit. Is het niet zo dat schoolbesturen die hier ‘brood’ in zien automatisch de vooronderstelling hebben personeel leiding te geven dat door prestatiebeloning kan worden gestimuleerd? Volop vragen: Wat is een excellent docent? Zijn de (sets van) toetsen waarmee de leerling wordt getoetst betrouwbaar en valide genoeg om vast te stellen of er sprake is van een ‘betere prestatie’? Wanneer excelleert een docent? Gaan excellente docenten fungeren als ‘rolmodel’, zoals in het plan wordt genoemd? Dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat in plaats van voor individuele beloning (per docent) ook gekozen kan worden voor groepsbeloning (per team). Want: hoe is de teamstructuur vormgegeven? Hoe groot is het team?

Kortom: een buitengewoon complex onderzoek met tientallen variabelen. Aan de ene kant heldhaftig dat deze complexiteit durft te worden onderzocht. Echter (zie onderstaand filmpje) wat betreft ‘creativiteit en effectiviteit’ wordt er hopelijk niet alleen gedacht aan financiële prikkels. En wordt de ‘excellentie van schoolbesturen’ meegenomen als variabele in het onderzoek naar het belonen van ‘excellente docenten’? Professor Borghans, die de begeleidingscommissie voorzit, zal er een flinke kluif aan hebben.

Is het zo dat onze hersens veranderen door het gebruik van internet? Nicolas Charr denkt van wel. Interessante lezing die hieronder te bekijken is, is afkomstig van website van The John Adams Institute (6 maart 2011).

Vodpod videos no longer available.

Wisebits

Interessante materie om leerlingen aan het denken te zetten… klik op het plaatje voor een link naar het filmpje of zoek zelf een interessant(er) filmpje via Wisebits Academy.

Elektronische leeromgevingen

In zo’n kerstvakantie denk je nog eens over dingen na. Op school gebruiken wij de elektronische leeromgeving (elo) van N@tschool. Collega’s van een partnerschool in Doorn hebben onlangs een cursus gegeven. Ik kan nu opdrachten aanmaken, zodat leerlingen digitaal hun werk op de elo kunnen inleveren. Dit werk wordt direct voorzien van een plagiaatcontrole. Op deze manier heb ik overzicht over ingeleverd werk. Digitaal zou ik dit kunnen nakijken en ook cijfers via de elo naar de leerlingen kunnen communiceren. Toetsen in de elo is nog een ongebaand pad (voor mij). Op internet vind ik dat er ook veel andere elo’s zijn (zie link hieronder). Wat maakt nou een goede elo… of eigenlijk: Wat wil ik als docent doen in een elo? Wat verwachten leerlingen van een elo? Wanneer hebben docenten en leerlingen iets aan een elo? Wat moet er anders in mijn onderwijs, zodat een elo zin heeft en/of krijgt. Ik heb nog veel vragen. Benieuwd welke antwoorden ik vind.

Links:
1) Overzicht aanbieders elo (Moodle mis ik daar).
2) Straks geen schoolgebouw meer zoals we het nu kennen, dus nu vast nadenken…

Toetsdagboek

Leerling geadviseerd een toetsdagboek bij te houden.
– Wat doe je? (activiteiten)
– Hoe lang doe je dat? (tijdsduur)
– Waar doe je dat? (omgevingsfactoren)

Als de leerling zijn cijfers heeft, bespreken we het dagboek en kijken we wat er anders/beter kan en wat vooral zo moet blijven.
Opdracht aan de leerling is zelf al na te denken over mogelijke verbeterpunten. Bij de vraag ‘Wat doe je?’ zal ik in het gesprek een ‘waaromvraag’ stellen. Ook over de tijdsduur en de locatie. Op deze manier wil ik de leerling leren dat er keuzes te maken zijn.

Advies / reacties / aanvullingen ontvang ik graag.

Wat is er nog echt?

Het filmpje is al relatief oud… film maken is dan toch wel een vak (achter de computer?).

Issuu.com

Issuu.com maakt het mogelijk pdf’s online leesbaar(der) te maken (denk aan computerbeeldscherm / iPad). Hier mijn eerste poging met een profielwerkstuk van vorig jaar. Dat wordt (in een vakantie?) een boekenplank maken van profielwerkstukken. Kunnen leerlingen zich weer laten inspireren. Iemand anders nog andere toepassingen?

Peer-review kan in mijn ogen leerlingen helpen bij het verhogen van het niveau van hun profielwerkstuk. Ze leren van elkaars correcties en als docent ontvang je een verslag dat een hoger niveau heeft en completer is. Als test dit jaar bij drie van mijn profielwerkstukgroepen de volgende formulieren uitgedeeld. Twee groepjes hebben elkaar al uitgekozen. Benieuwd hoe dit uitpakt. Wil je dit als collega ook gebruiken, dan ben ik benieuwd naar de ervaringen hiermee. Graag ontvang ik reacties via dit blog.

Wat een passie!

Via een twitterbericht van @arjanvandermeij deze ‘sketch’ van Taylor Mali ontdekt. Mocht je nog twijfelen over een baan in het onderwijs? Hierna niet meer.

Nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar, bijna… Vol nieuwe energie en ideeën weer aan de slag. Ook nieuwe ideeën omtrent deze website, waar ik een meer blog-gerelateerde invulling aan ga geven. Scheikundige info voor leerlingen is beschikbaar via clzscheikunde.nl en de vaklokalen-site.

De blog-gerelateerde invulling koppel ik aan mijn ervaringen in het onderwijs. Mijn ervaringen als docent in en buiten de les zullen passeren. Maar zeker ook wil ik mijn opgedane kennis en ervaringen delen, die ik opdoe tijdens de master ‘Academisch meesterschap‘ waar ik mij in de komende twee jaar onder andere  (een dag in de week ben ik hiervoor  uitgeroosterd) mee bezig zal houden.