Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Professional’ Category

In het onderwijs kunnen schoolbesturen experimenteren met ‘prestatiebeloning’. Op de website van dit experiment staat het volgende:

“Deze manier van belonen en benoemen van prestaties doorbreekt de gelijkheidscultuur en maakt excellente leraren tot rolmodel. Hierdoor kunnen leraren zich aan elkaar optrekken en creatiever en effectiever werken om prestaties van leerlingen te verhogen.”

Vooral de toevoeging ‘creatiever en effectiever’ is interessant. Namelijk uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat prestatiebeloning juist niet helpt om ‘creativiteit en effectiviteit’ te stimuleren. De meningen zijn echter verdeeld: In een literatuuronderzoek wordt vooral genoemd dat de literatuur bezwaren heeft tegen alleen een ‘financiële impuls’. Hopelijk wordt het programma (1) goed door een universitair onderzoeksprogramma begeleid [dit is zo: ocw geeft aan dat een wetenschapper de aanvraag begeleidt] (2) professioneel begeleid [het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel) geeft advies] (3) met visie ingevoerd [schoolbesturen besluiten zelf hoe ze de prikkel invoeren].

Meerjarenprogramma’s hebben de voorkeur, en in 2015 volgt het advies. Benieuwd hoe het zit met de validiteit. Is het niet zo dat schoolbesturen die hier ‘brood’ in zien automatisch de vooronderstelling hebben personeel leiding te geven dat door prestatiebeloning kan worden gestimuleerd? Volop vragen: Wat is een excellent docent? Zijn de (sets van) toetsen waarmee de leerling wordt getoetst betrouwbaar en valide genoeg om vast te stellen of er sprake is van een ‘betere prestatie’? Wanneer excelleert een docent? Gaan excellente docenten fungeren als ‘rolmodel’, zoals in het plan wordt genoemd? Dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat in plaats van voor individuele beloning (per docent) ook gekozen kan worden voor groepsbeloning (per team). Want: hoe is de teamstructuur vormgegeven? Hoe groot is het team?

Kortom: een buitengewoon complex onderzoek met tientallen variabelen. Aan de ene kant heldhaftig dat deze complexiteit durft te worden onderzocht. Echter (zie onderstaand filmpje) wat betreft ‘creativiteit en effectiviteit’ wordt er hopelijk niet alleen gedacht aan financiële prikkels. En wordt de ‘excellentie van schoolbesturen’ meegenomen als variabele in het onderzoek naar het belonen van ‘excellente docenten’? Professor Borghans, die de begeleidingscommissie voorzit, zal er een flinke kluif aan hebben.

Advertenties

Read Full Post »

In zo’n kerstvakantie denk je nog eens over dingen na. Op school gebruiken wij de elektronische leeromgeving (elo) van N@tschool. Collega’s van een partnerschool in Doorn hebben onlangs een cursus gegeven. Ik kan nu opdrachten aanmaken, zodat leerlingen digitaal hun werk op de elo kunnen inleveren. Dit werk wordt direct voorzien van een plagiaatcontrole. Op deze manier heb ik overzicht over ingeleverd werk. Digitaal zou ik dit kunnen nakijken en ook cijfers via de elo naar de leerlingen kunnen communiceren. Toetsen in de elo is nog een ongebaand pad (voor mij). Op internet vind ik dat er ook veel andere elo’s zijn (zie link hieronder). Wat maakt nou een goede elo… of eigenlijk: Wat wil ik als docent doen in een elo? Wat verwachten leerlingen van een elo? Wanneer hebben docenten en leerlingen iets aan een elo? Wat moet er anders in mijn onderwijs, zodat een elo zin heeft en/of krijgt. Ik heb nog veel vragen. Benieuwd welke antwoorden ik vind.

Links:
1) Overzicht aanbieders elo (Moodle mis ik daar).
2) Straks geen schoolgebouw meer zoals we het nu kennen, dus nu vast nadenken…

Read Full Post »

Issuu.com

Issuu.com maakt het mogelijk pdf’s online leesbaar(der) te maken (denk aan computerbeeldscherm / iPad). Hier mijn eerste poging met een profielwerkstuk van vorig jaar. Dat wordt (in een vakantie?) een boekenplank maken van profielwerkstukken. Kunnen leerlingen zich weer laten inspireren. Iemand anders nog andere toepassingen?

Read Full Post »

Peer-review kan in mijn ogen leerlingen helpen bij het verhogen van het niveau van hun profielwerkstuk. Ze leren van elkaars correcties en als docent ontvang je een verslag dat een hoger niveau heeft en completer is. Als test dit jaar bij drie van mijn profielwerkstukgroepen de volgende formulieren uitgedeeld. Twee groepjes hebben elkaar al uitgekozen. Benieuwd hoe dit uitpakt. Wil je dit als collega ook gebruiken, dan ben ik benieuwd naar de ervaringen hiermee. Graag ontvang ik reacties via dit blog.

Read Full Post »

Een nieuw schooljaar, bijna… Vol nieuwe energie en ideeën weer aan de slag. Ook nieuwe ideeën omtrent deze website, waar ik een meer blog-gerelateerde invulling aan ga geven. Scheikundige info voor leerlingen is beschikbaar via clzscheikunde.nl en de vaklokalen-site.

De blog-gerelateerde invulling koppel ik aan mijn ervaringen in het onderwijs. Mijn ervaringen als docent in en buiten de les zullen passeren. Maar zeker ook wil ik mijn opgedane kennis en ervaringen delen, die ik opdoe tijdens de master ‘Academisch meesterschap‘ waar ik mij in de komende twee jaar onder andere  (een dag in de week ben ik hiervoor  uitgeroosterd) mee bezig zal houden.

Read Full Post »

Beste leerling,

Door een artikel in de intermediair werd ik nieuwsgierig naar de website bubbl.us.

Op deze site kun je mind maps maken op een zeer eenvoudige manier. Ik heb deze site gebruikt om een opstart van een mind map over chemische hoeveelheid (mol), naamgeving (voor 4vwo) en analysemethodes (voor 5vwo) te maken.

Mijn vraag aan jullie is als je in 4havo, 4vwo of 5vwo zit, je aan te melden bij deze site en vervolgens eens te kijken naar deze mind maps. Voor de twee laatstgenoemde geldt dat ze volledig te veranderen zijn. Als je ervaringen positief zijn, wil ik overwegen deze software in te zetten in de lessen. Zorg dat je je gebruikersnaam/gegevens zo kiest dat ik kan herleiden wie je bent en in welke klas je zit. Is dit niet zo, dan kan ik je geen toestemming geven de mind maps te bekijken. Ik heb mij aangemeld en ben te vinden onder gebruikersnaam: DeDocent.

Als je je ervaringen met bubbl.us wilt delen kan dat via onderstaande poll.
Bij voorbaat dank voor je moeite. Groet van je docent.

Read Full Post »

Thermiet

Thermiet is een mengsel van ijzeroxide en aluminium. De reactie tussen deze stoffen in poedervorm is zeer exotherm (er komt veel warmte bij vrij). In dit geval komt er zoveel warmte vrij dat er vloeibaar ijzer (smeltpunt 1536ºC) kan ontstaan. Afgelopen vrijdag 19 december 2008 hebben wij (ik en een collega) deze proef voor een aantal leerlingen gedemonstreerd. Zie hier de resultaten:

Eerst een kleine hoeveelheid.

 

Daarna een iets grotere hoeveelheid.

Read Full Post »

Older Posts »