Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ocw’

In het onderwijs kunnen schoolbesturen experimenteren met ‘prestatiebeloning’. Op de website van dit experiment staat het volgende:

“Deze manier van belonen en benoemen van prestaties doorbreekt de gelijkheidscultuur en maakt excellente leraren tot rolmodel. Hierdoor kunnen leraren zich aan elkaar optrekken en creatiever en effectiever werken om prestaties van leerlingen te verhogen.”

Vooral de toevoeging ‘creatiever en effectiever’ is interessant. Namelijk uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat prestatiebeloning juist niet helpt om ‘creativiteit en effectiviteit’ te stimuleren. De meningen zijn echter verdeeld: In een literatuuronderzoek wordt vooral genoemd dat de literatuur bezwaren heeft tegen alleen een ‘financiĆ«le impuls’. Hopelijk wordt het programma (1) goed door een universitair onderzoeksprogramma begeleid [dit is zo: ocw geeft aan dat een wetenschapper de aanvraag begeleidt] (2) professioneel begeleid [het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel) geeft advies] (3) met visie ingevoerd [schoolbesturen besluiten zelf hoe ze de prikkel invoeren].

Meerjarenprogramma’s hebben de voorkeur, en in 2015 volgt het advies. Benieuwd hoe het zit met de validiteit. Is het niet zo dat schoolbesturen die hier ‘brood’ in zien automatisch de vooronderstelling hebben personeel leiding te geven dat door prestatiebeloning kan worden gestimuleerd? Volop vragen: Wat is een excellent docent? Zijn de (sets van) toetsen waarmee de leerling wordt getoetst betrouwbaar en valide genoeg om vast te stellen of er sprake is van een ‘betere prestatie’? Wanneer excelleert een docent? Gaan excellente docenten fungeren als ‘rolmodel’, zoals in het plan wordt genoemd? Dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat in plaats van voor individuele beloning (per docent) ook gekozen kan worden voor groepsbeloning (per team). Want: hoe is de teamstructuur vormgegeven? Hoe groot is het team?

Kortom: een buitengewoon complex onderzoek met tientallen variabelen. Aan de ene kant heldhaftig dat deze complexiteit durft te worden onderzocht. Echter (zie onderstaand filmpje) wat betreft ‘creativiteit en effectiviteit’ wordt er hopelijk niet alleen gedacht aan financiĆ«le prikkels. En wordt de ‘excellentie van schoolbesturen’ meegenomen als variabele in het onderzoek naar het belonen van ‘excellente docenten’? Professor Borghans, die de begeleidingscommissie voorzit, zal er een flinke kluif aan hebben.

Advertenties

Read Full Post »